• Twitter
  • Twitter
  • RSS Feed
Výlet

Výlet

Trasa pre nenáročných Čas Popis cena 14:00 Stretávka pred hotelom – 14:40 Stará Lesná – Starý Smokovec – Električka 0,32 EUR 15:00 Starý Smokovec – Hrebienok – pozemná lanovka €6 ...

Organizátori

Organizátori

V tomto roku je usporiadateľom seminára PAD Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie ...

Ciele seminára

Ciele seminára

Cieľom seminára je vytvoriť neformálne prostredie, kde budú doktorandi informovať o výsledkoch svojej výskumnej činnosti v doktorandskom štúdiu formou recenzovaného príspevku publikovaného v zborníku a ústná prezentácia. Po prezentácii nasleduje ...

Veľké množstvo zaujímavých tém

Veľké množstvo zaujímavých tém

návrh číslicových obvodov pre výpočtovú a automatizačnú techniku, návrh analógových obvodov, opis číslicových obvodov a syntéza, analýza testovateľnosti, verifikácia návrhu a testovateľnosti, generovanie testu, prostriedky a metódy pre autonómne testovanie, ...

Ubytovanie

Ubytovanie

Tohtoročný seminár sa uskutoční vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Starej Lesnej. Pre tento účel sme vybrali hotel Academia, ktorého súčasťou je aj relaxačné centrum, tenisové kurty, volejbalové a futbalové ihrisko ...