Veľké množstvo zaujímavých tém
  • návrh číslicových obvodov pre výpočtovú a automatizačnú techniku,
  • návrh analógových obvodov,
  • opis číslicových obvodov a syntéza,
  • analýza testovateľnosti,
  • verifikácia návrhu a testovateľnosti,
  • generovanie testu, prostriedky a metódy pre autonómne testovanie,
  • evolvable hardware, biológiou inšpirované techniky v návrhu a diagnostike,

Zvyšné témy nájdete v časti Témy.