Vitajte na internetových stránkach deviateho ročníka seminára PAD – Počítačové architektúry a diagnostika.

Semináre PAD pokračujú v tradícii seminárov konaných v 80. rokoch pod názvom “Diagnostika mikroprocesorov”, ktorých vedúcou osobnosťou bol dnes už zosnulý prof. Ing. Jan Hlavička, DrSc.

V tomto roku je usporiadateľom seminára PAD Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied. Preto sa tohtoročný seminár uskutoční vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Starej Lesnej. Pre tento účel sme vybrali hotel Academia, ktorého súčasťou je aj relaxačné centrum, tenisové kurty, volejbalové a futbalové ihrisko či prírodný altánok vhodný na opekanie. V blízkosti zariadenia sa takisto nachádzajú kryté bazény, či minigolf.

Cieľom seminára je vytvoriť neformálne prostredie, kde budú doktorandi informovať o výsledkoch svojej výskumnej činnosti v doktorandskom štúdiu formou recenzovaného príspevku publikovaného v zborníku a ústnej prezentácie. Po prezentácii nasleduje tvorivá diskusia s fórom školiteľov a doktorandov. Diskusiu vedie recenzent príspevku.

Doktorand získava spätnú väzbu ku svojej práci. Samozrejmosťou je možnosť naviazania neformálnych i profesionálnych vzťahov s kolegami z jednotlivých pracovísk ČR a SR.

Najlepšie práce v každom ročníku doktorandského štúdia môže programový výbor ohodnotiť udelením “Ceny prof. Jana Hlavičku za vynikajúce výsledky v doktorandskom štúdiu”.

Tešíme se na Vašu účasť.

Organizačný výbor PAD 2011