Ciele seminára

Cieľom seminára je vytvoriť neformálne prostredie, kde budú doktorandi informovať o výsledkoch svojej výskumnej činnosti v doktorandskom štúdiu formou recenzovaného príspevku publikovaného v zborníku a ústná prezentácia. Po prezentácii nasleduje tvorivá diskusia s fórom školiteľov a doktorandov. Diskusiu vedie recenzent príspevku.

Doktorand získava spätnú väzbu ku svojej práci. Samozrejmosťou je možnosť naviazania neformálnych i profesionálnych vzťahov s kolegami z jednotlivých pracovísk ČR a SR.

Najlepšie práce v každom ročníku doktorandského štúdia môže programový výbor ohodnotiť udelením "Ceny prof. Jana Hlavičku za vynikajúce výsledky v doktorandskom štúdiu".