Organizátori

V tomto roku je usporiadateľom seminára PAD Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied. Preto sa tohtoročný seminár uskutoční vo Vysokých Tatrách, konkrétne v Starej Lesnej.