Doc. Pavel Čičák, PhD.
Ústav počítačových systémov a sietí
FIIT STU
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava 4

tel: (+421 2) 60291 689
fax: (+421 2) 65 420 587
e-mail: cicak@fiit.stuba.sk

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Ústav počítačových systémov a sietí
FIIT STU
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava 4

tel: (+421 2) 60291 551
      (+421) 918 687 983
e-mail: jelemenska@fiit.stuba.sk

Prof. Viera Stopjaková, PhD.
Katedra mikroelektroniky
FEI STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

tel: (+421 2) 60291 149
e-mail: viera.stopjakova@stuba.sk