• návrh číslicových obvodov pre výpočtovú a automatizačnú techniku,
 • návrh analógových obvodov,
 • opis číslicových obvodov a syntéza,
 • analýza testovateľnosti,
 • verifikácia návrhu a testovateľnosti,
 • generovanie testu, prostriedky a metódy pre autonómne testovanie,
 • evolvable hardware, biológiou inšpirované techniky v návrhu a diagnostike,
 • využitie optimalizačných metód pri návrhu elektronických obvodov,
 • nové architektúry počítačov (FPGA, GPGPU, IBM CELL)
 • vnorené systémy,
 • využitie formálnych prostriedkov v návrhu a diagnostike,
 • systémy odolné voči poruchám,
 • modelovanie a simulácia číslicových obvodov,
 • HW-SW codesign, SoC, IP cores,
 • šifrovanie a kompresia dát.