Registrácia

  • Registráciu vykonajte pomocou registračného formulára (PDF, DOC).
  • Vyplnený registračný formulár zašlite na adresu: jelemenska@fiit.stuba.sk. V predmete správy uveďte “PAD2011 – registrácia“.

Poplatky

  • Vložné pre všetkých účastníkov (oponent, školiteľ, študent) je 85,- EUR. Vložné zahŕňa výdavky na organizáciu celej akcie, vydanie zborníka a stravu.

Registračný poplatok vo výške 85 Eur uhraďte na účet

*Názov a adresa banky:*       Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

*SWIFT:*                                      SUBASKBX

*IBAN* :                                       SK83 8180 0000 0070 0008 5552

*Mena *:                                       EUR

*Názov majiteľa účtu:*          Fakulta informatiky a informačných technológii STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava, SR

*VS:*                                              6103

Pri platbách v rámci Slovenska použite číslo účtu príjemcu:

7000085552 / 8180
variabilný symbol: 6103

  • Ubytovanie si každý účastník hradí sám v mieste konania seminára.
  • Orientačné ceny ubytovania za osobu /1 noc:

Dvojlôžková – štandard s raňajkami                           18.10 €

Prístelka v izbe štandard  s raňajkami                        13.60 €

Jednolôžková – štandard s raňajkami                         24.10 €

Štandardná izba – 2 odd. lôžka, kúpeľňa, WC, rádio, TV, minibar, loggia,  možnosť prístelky (dvojlôžko)